Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Wąsosz 

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu

Zespół Placówek Kultury

w Wąsoszu

ul. Świerczewskiego 31

56 – 210 Wąsosz

tel.( 065 ) 543 79 36, 543 79 92

 

 

Informacja

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu powstał w wyniku połączenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wąsosz oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąsoszu na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XXVI / 150 / 2000 z dnia 28.12.2000r. W skład Zespołu Placówek Kultury wchodzi również Filia Biblioteczna w Kamieniu Górowskim. Budynek ZPK mieści się w Wąsoszu przy ulicy Świerczewskiego 31.

Placówka nasza zatrudnia siedmiu pracowników oraz dwóch stażystów, którzy pracować będą do końca listopada.

Głównym celem ZPK jest zaspakajanie, a także rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta i Gminy Wąsosz. Zachęcamy ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia między innymi przez organizowanie ekspozycji prac artystycznych twórców z terenu naszej gminy (malarstwo, rzeźba, itp.).

W szczególny sposób kładziemy nacisk na inspirowanie dzieci i młodzieży do osobistego uczestnictwa w działalności twórczej oraz rozbudzanie w nich zainteresowań literaturą, sztuką, muzyką.

W miarę możliwości finansowych uzupełniamy księgozbiory biblioteczne w nowe książki w celu aktywnego rozwijania czytelnictwa, co przyczynia się do kształtowania nawyku czytania i rozwijania zainteresowań poszczególnymi dziedzinami nauki i literatury. Wypożyczalnia książek i czytelnia czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 do 18.00.

W zakresie podnoszenia poziomu kultury życia codziennego ZPK organizuje następujące imprezy oraz inne formy działalności kulturalno-oświatowej:

- wystawy ( rocznice historyczne, literackie, państwowe, wydarzenia kulturalne i oświatowe),

- konkursy dla dzieci i młodzieży ( plastyczne, recytatorskie, czytelnicze),

- imprezy muzyczne( dyskoteki, festyny, zabawy andrzejkowe i karnawałowe),

- spektakle,

- koncerty,

- montaże okolicznościowe z okazji uroczystości państwowych i lokalnych,

- organizowanie “kółek zainteresowań” : muzyczne, plastyczne,

- organizowanie wyjazdów oraz wycieczek mających na celu zwiedzanie obiektów ważnych i ciekawych np. muzeum historyczno-archeologiczne w Głogowie.

Ponadto współpracujemy z zespołem “Wąsoszanki”, który reprezentuje naszą gminę na różnych uroczystościach województwa dolnośląskiego i nie tylko. W tym roku zespół występował 11 razy, z czego 7 to były występy wyjazdowe.

Przy ZPK działa również młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny, którego występy przyjmowane są zawsze z wielkim aplauzem.

Od października działa świetlica terapeutyczna, którą prowadzi pani Beata Mazur. Spotkania odbywają się we wtorki z uczniami szkoły podstawowej, a w środy z gimnazjalistami.

Obecnie przygotowujemy spotkanie Klubów Seniora, na które zaproszono seniorów z terenu następujących miast : Góry, Kobylina, Rawicza, Miejskiej Górki. Uroczystość, której współorganizatorem jest zespół “Wąsoszanki”, odbędzie się 18.10.2003r. w sali widowiskowej ZPK.

Aby dzieci i młodzież mogła w sposób kulturalny spędzać popołudnia otwarta jest kawiarenka ( od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00 ), gdzie można skorzystać z komputera, pograć w tenis stołowy oraz gry planszowe i układanki logiczne. Ponadto proponujemy lekturę czasopism i prasy lokalnej. Dyżury w kawiarence pełnią pracownicy ZPK.

Oprócz dotacji otrzymywanej z Urzędu Miejskiego na działalność Zespołu, staramy się pozyskiwać własne dochody, które pochodzą m.in.: organizowania odpłatnych imprez, wynajmu pomieszczeń i naczyń, usług ksero, wypożyczania kaset czy odpłatności za ognisko muzyczne.

W związku z różnymi akcjami i wydarzeniami historycznymi i lokalnymi współpracujemy z placówkami oświaty, z którymi przygotowaliśmy już wiele razy montaże oraz zorganizowaliśmy akcje zakrojone na gminną skalę. Ponadto staramy się wymieniać doświadczeniami z korzyścią dla obu stron.

Pracownicy Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu dokładają starań, aby aktywnie organizować szeroko pojętą edukację kulturalną i przygotowywać miejscową społeczność do odbioru wartości kulturowych
                                


wersja do wydruku

    Panel aktualizacyjny